Kentsel Dönüşüm Projeleri Danışmanlığı

Kentsel dönüşüm, “6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Hakkında Kanun”a göre ise, kentteki afet riski taşıyan alanların belirlenip, sağlıklı ve de yaşanılabilir hale getirilmesidir.

Kentsel dönüşüm kanunu amacı 6306 sayılı kanunun 1. Maddesinde şu şekilde açıklanmaktadır: •“Amaç; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir.” Kanun, ülkemiz genelinde, kentler ve köyler olmak üzere, tüm yerleşim birimlerinde yer alan ekonomik ömrünü tamamlamış, risk taşıyan yapıların devletin sağladığı yapım kredisi, kira yardımı, belediye harç – vergi avantajlarını da kullanarak yeniden yapılmasını öngörmektedir.

Kentsel dönüşüm alanları riskli binaların yanında, yerleşim yerlerinin kongre ve kültür merkezleri, park ve eğlence alanları gibi modern ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli olan yerleri de kapsamaktadır.

Kentsel Dönüşüm Değerleme Raporu Zorunlu Mudur?

İlgili kanunda rayiç değer, maliklerce Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirilmiş olan taşınmazın değeride gözetilerek Bedel Tespiti Komisyonunca belirlenir.denmektedir.

Bu bağlamda kentsel dönüşüme konu olan yer bir yapı için, Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına hazırlatılmış olan Kentsel Dönüşüm Değerleme Raporuna ihtiyaç duyulmaktadır.

Şirketimiz çalışmalarında tüm konjektürel gelişimleri ve anlık verileri yakından takip ederek, çalışma bölgesinin mekansal, plansal, politik ve fonksiyonel kimliğini ve gelişimini bilimsel ve sektörel yöntemlere dayanarak doğru şekilde analiz edip irdelemeyi, sonuçları değerlendirip raporlamayı ilke edinmiştir.

Diğer Hizmetlerimiz

Bize Ulaşın

Sorularınızı yanıtlamaktan ve hizmetlerimizden hangisinin ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu belirlemenize yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

İmza Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

Merkez Ofis:

İçerenköy Mah. Tabiat Sk.
No: 1 İç Kapı No: 2
Ataşehir / İstanbul / Türkiye

Bize Yazın:

info@imzadegerleme.com

Bizi Arayabilirsiniz:

+90 (216) 488 46 92

*Formu eksiksiz doldurmanız size ulaşmamız açısından önemlidir.